h

Nieuws van de afdeling

17 maart 2022

Wij gaan ervoor!

Foto: SP
SP Den Haag
SP Beuningen bedankt de inwoners van de gemeente Beuningen voor hun stem en daarmee het vertrouwen. We hebben dankzij u een mooi resultaat. Twee raadsleden mogen opnieuw aan de slag om Beuningen socialer, groener, en duurzamer te maken. Een gemeente waarin iedereen betaalbaar kan wonen in een veilige, gezonde en groene omgeving. Waarin mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen. En vooral een gemeente waarin naar mensen geluisterd wordt en waarin mensen mee kunnen praten over wat hen bezig houdt. Daar strijden wij voor! Doet u mee? Het is NU het moment om lid te worden ! 

 

Lees verder
13 maart 2022

Standpunt SP bouwplannen Augustuslaan-Krommehoekstraat-Wilhelminalaan

In november 2021 is in de gemeenteraad het plan voor woningbouw op het binnenterrein Augustuslaan-Wilhelminalaan-Krommehoekstraat besproken. Omdat er veel behoefte is aan betaalbare woningen vindt de SP  het bouwen van woningen binnen de bebouwde kom een goed idee, maar wel met maximale inspraak van omwonenden. Daarnaast wil de SP dat koopwoningen betaalbaar moeten zijn en dat een groot deel van de te bouwen woningen sociale huur betreft. Helaas heeft de SP van omwonenden vernomen dat de gemeente haar afspraken niet is nagekomen. Omwonenden zijn nauwelijks op de hoogte en voelen zich niet gehoord. Daarnaast lijkt de norm van 100% betaalbaar door de huidige woningmarktontwikkelingen niet behaald te kunnen worden. Met betaalbaar wordt over het algemeen bedoeld dat de maximale huur onder de huurtoeslaggrens ligt en dat koopwoningen tot maximaal het hypotheekbedrag van de nationale hypotheekgarantie kosten.  

Lees verder
12 maart 2022

SP Beuningen, voor oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners

Foto: SP

Een stem op de SP Beuningen betekent een stem voor oprechte lokale politiek en betrokkenheid met alle inwoners. Wij willen dat besluiten over woningbouw of windmolens maar ook over eventuele herindeling breed gedragen worden. Daarom willen wij dat inwoners bij deze besluiten betrokken worden en inspraak hebben.

Lees verder
4 maart 2022

Schriftelijke vragen aan het College van B&W, Gazprom

Foto: SP

Op 3 maart stond op de site van RN7 het artikel ‘Gemeenten Metropoolregio Arnhem-Nijmegen willen af van contract met Gazprom’. Diezelfde dag was te lezen op FTM  ‘Opzeggen Gazprom-contracten spekt onbedoeld Russische staatskas’. Hierin werd o.a gesteld, dat verschillende gemeenten gebeld zijn door inwoners waarom zij gas inkochten bij Gazprom. Maar ook dat het uitsluiten van Russisch gas niet mogelijk is omdat het in bulk wordt ingekocht (waaronder uit Noorwegen). Daarnaast zou Gazprom bij opzegging ‘goud geld verdienen’ aan de gestegen gasprijzen. Het gas wordt immers toch wel verkocht aan andere landen.

Lees verder
2 maart 2022

Wat vindt SP Beuningen van nieuwbouw Lèghe Polder

"Wij staan er voor open om te praten over een verbouwing of de bouw van een nieuw pand, maar wel alleen als het noodzakelijk is. SP wil graag dat er een onderzoek komt naar of het huidige pand voldoet aan de normen van deze tijd en toegankelijk is voor senioren en mensen met een beperking. Zo niet, dan moet er iets aan worden gedaan. Het pand is sowieso achterhaald in vergelijking met de dorpshuizen in Ewijk, Weurt en Winssen."

Lees verder
24 februari 2022

SP wil het schoolzwemmen terug op alle basisscholen

Foto: SP

De SP vindt dat elk kind gelijke kansen moet hebben en dat geldt zeker voor onderwijs en sport. Sport verbroedert, brengt mensen samen en is gezond.Daarom wil de SP meer gymlessen en sportbeoefening op school, onder leiding van vakleerkrachten. Ook zwemveiligheid moet meer prioriteit krijgen door  onder anderen het invoeren van schoolzwemmen in het basisonderwijs. Onze gemeente is waterrijk en kinderen die niet kunnen zwemmen lopen een veiligheidsrisico. De mogelijkheid om te leren zwemmen moet daarom niet afhankelijk zijn van het inkomen van ouders maar een onderdeel zijn van het onderwijs, net als taal en rekenen. De komende jaren zal de SP zich inzetten voor de terugkeer van het schoolzwemmen op alle basisscholen in de gemeente Beuningen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier