h

Nieuws van de afdeling

11 juli 2023

Nieuws uit de fractie: Algemene Beschouwingen juli 2023

Het was weer eens tijd voor de Algemene Beschouwingen in de gemeente Beuningen. Tijdens een zeer lange en warme vergadering werd er besloten over de toekomst van de mensen uit Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen en werden er diverse moties en amendementen ingediend en ook weer ingetrokken.

Foto: Jos Swartjes
De SP raadsleden Jos Swartjes (foto boven) en Brand van Barneveld (foto links) hebben hun best gedaan goede beslissingen te nemen over de Perspectiefnota met onze kernwaarden voor ogen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidatiteit. De bijdrage van SP fractievoorzitter Jos Swartjes is hieronder te lezen:Lees verder
11 juli 2023

SP wil gelijk loon naar gelijk werk

Foto: SP
De afgelopen maand zijn er weer heel wat nieuwe CAO-akkoorden afgesloten zoals CAO's voor werknemers in het OV, de zorg, het HBO en werknemers bij de gemeenten. Er zijn echter ook mensen die werken voor de gemeente maar in dienst zijn bij het werkbedrijf Nijmegen omdat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege langdurige werkloosheid of een beperking. Deze werknemers doen hetzelfde werk als hun collega's die in dienst zijn bij de gemeente maar vallen onder een andere CAO, namelijk de CAO Sociale Werkvoorziening of de CAO Aan de Slag. Een gevolg hiervan is dat mensen die werken vanuit het werkbedrijf Nijmegen minder rechten hebben dan hun collega's die hetzelfde werk doen. Zij profiteren bijvoorbeeld niet van een loonsverhoging of ontvangen minder reiskostenvergoeding. Op de foto hierboven is te zien hoe werknemers van de sociale werkbedrijven samen met FNV, CNV en SP  demonstreren voor gelijke behandeling.

De SP vindt dat aan deze ongelijkheid een einde moet komen. Daarom diende SP fractievoorzitter Jos Swartjes  een motie in tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2023 in Beuningen  waarin hij een oproep deed om de acties van werknemers die vallen onder de CAO Sociale Werkvoorziening en de CAO Aan de Slag te steunen. De motie vraagt  aan het college en de raad om zich uit te spreken voor gelijk loon naar gelijk werk. De wethouder toonde zijn sociale gezicht en steunde de motie van harte. Dit gold ook voor de meerderheid van de aanwezige raadsleden van PvdA, CDA, Groen Links, D66 en BNM. Alleen de VVD steunde bij monde van Karin v.d. Heuvel de motie niet zoals te verwachten van de VVD die de ongelijkheid blijkbaar in stand wil houden tot het wettelijk niet meer is toegestaan. Deze SP- motie is aangenomen en hier in te zien: 

Lees verder
8 juli 2023

HET KABINET VALT. WIJ STAAN OP VOOR NEDERLAND

Foto: SP

Het kabinet Rutte 4 is opgestapt. Dat is goed nieuws voor Nederland! Dit kabinet heeft meer problemen gecreëerd dan opgelost. Het is tijd voor een andere, eerlijke politiek die wel wat doet aan de hoge kosten, de woningnood en de tekorten in de zorg. Wij zijn klaar voor nieuwe verkiezingen, maar daar hebben we u voor nodig.

Lees verder
30 mei 2023

SP volksprotest tegen hoge kosten

Foto: SP

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen.

Lees verder
5 mei 2023

Zilveren tomaat voor Jos Swartjes

Als erkenning voor zijn toewijding en waardevolle bijdrage aan de SP Beuningen werd Jos Swartjes op een speciale gelegenheid onderscheiden met de zilveren tomaat. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering waarin het nieuwe beginselprogramma Heel de Mens door de leden van afdeling Beuningen werd besproken. De onderscheiding werd opgespeld door een markante tijdgenoot van Jos, Henk van Gerven, oud tweede kamerlid en lid van het partijbestuur. . Het was een moment van grote symboliek, waarbij Jos' betrokkenheid en toewijding werden erkend.

Lees verder
3 april 2023

Betaalbare energie voor iedereen!

Foto: SP Beuningen

Beste inwoners,
De SP afdeling Beuningen wil graag inzicht krijgen in de kosten van de energie en  het verduurzamen van de woningen in Beuningen. De energieprijzen lijken op dit moment weer omlaag te gaan maar veel inwoners hebben nog steeds te maken met hoge kosten en lopen achter met het betalen van de rekening of moeten noodzakelijke keuzes maken voor wat betreft hun uitgaven. De meeste mensen willen graag meewerken om het energiegebruik te beperken of dit nu is vanwege het klimaat of de hoge rekening, maar kunnen dit niet opbrengen omdat hun inkomen dat niet toelaat. Denk aan het leggen van zonnepanelen of aanschaf van een warmtepomp.  De SP hoort graag hoe u hierover denkt, wat uw wensen zijn en wat wij als SP hierin kunnen betekenen. Daarom gaan vrijwilligers de komende weken huis aan huis met een korte vragenlijst en zijn we te vinden in de dorpen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier