h

Nieuws uit 2020

26 april 2020

GEEN HUURVERHOGING IN BEUNINGEN

Foto: SP

De SP roept op tot een huurstop! Wat de Beuningse SP fractie betreft worden de huren in zowel de sociale – als de vrije sector per 1 juli aanstaande niet verhoogd, maar bevroren.

Lees verder
26 april 2020

Schriftelijke vragen Voedselbank

Foto: SP
  1. Is bij Uw College bekend dat er veel voedselbanken in de problemen komen als gevolg van de Coronacrisis.
  1. Is bij Uw College bekend dat er door veel lokale initiatieven, zoals maaltijdacties en ondersteuning met supermarktbonnen, gebruikers van de voedselbankengeholpen worden. Dat ze hierdoor niet de dupe mogen worden van korting op hun uitkering.
  1. Is bij Uw College bekend, dat hij daarvoor de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, kan benutten. (De Participatiewet biedt gemeenten uitdrukkelijk de ruimte om cadeaukaarten voor onder meer voedsel, niet in mindering te brengen op de reguliere bijstandsuitkering.)
  1. Wat heeft de gemeente in deze Coronatijd voor initiatieven genomen m.b.t. voedselbank Beuningen en eventuele tegemoetkoming voor deze doelgroep. Dat de gemeente een zorgplicht heeft en daarom deze mensen moet helpen, eventueel d.m.v. een tegoedbon vanuit de gemeente. Dat de voedselbank niet afhankelijk moet worden van liefdadigheid.
  1. Is bij Uw College bekend, dat voedselbank Beuningen uit z’n jasje aan het groeien is, er is ruimte voor 80 afnemers en die grens is bijna bereikt. (Nu al 78 afnemers) Dat er nu door de Coronacrisis steeds meer mensen voor ondersteuning naar de voedselbank verwezen worden en deze dus binnenkort “NEEN” moet gaan verkopen. Kan de gemeente niet naar een oplossing gaan zoeken, b.v. andere grotere huisvesting.
  1. Is bij Uw College bekend dat, ondanks de overheidssteun in het kader van de NOW (noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid) en de Tozo (uitkering aan zzp’ers ter compensatie wegvallen inkomsten) de verwachting is dat de werkloosheid structureel zal toenemen, waardoor op termijn meer personen afhankelijk zullen worden van minimumuitkeringen en dus een aanvraag zullen kunnen doen bij de Voedselbank?
  1. Kan het College aangeven, in hoeverre daar bijtijds op wordt geanticipeerd door regelmatig overleg vanuit de gemeente, het meehelpen zoeken naar een grotere ruimte gezien de te verwachten groei van het cliëntenbestand van de Voedselbank, en andere opties vanuit het minimabeleid en de Participatiewet?

 

Lees verder
20 april 2020

HOE RAAKT DEZE CRISIS BEUNINGEN?

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

Lees verder
11 april 2020

Rust zacht Hans

Foto: Thom Janssen

Op 31 maart 2020 is Hans Janssen in zijn slaap heegegaan, Hans was een socialist in hart en nieren en vooral een uitstekend lid van onze kerngroep. Deze foto is van zijn verjaardag 27 maart 2020

Lees verder
6 april 2020

Corona Crisis

Foto: SP Nieuwegein

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Lees verder
25 maart 2020

Raadsvergadering 31 maart 2020

Foto: Henck Keiser

Pagina's

U bent hier